W niedzielę, 03.03.2024 r., funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju wraz z mężem zatrzymała prowadzącą samochód, pijaną kobietę.

Działający w jastrzębskim więzieniu Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża po raz kolejny współorganizował akcję krwiodawstwa pod hasłem: „Dar krwi- darem życia. Zostań Ratownikiem Życia.”

Z dniem 1 marca 2024 Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał ppłk. Krzysztofa Karwowskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

W piątek, 2 lutego 2024 r., odbyła się ceremonia pożegnania dyrektora płk. Wojciecha Emerlinga w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost działań mających na celu edukację prawno-kryminalną młodzieży. Jednym z niezwykłych przykładów jest inicjatywa funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Funkcjonariusze Służby Więziennej postanowili przekazać młodzieży wiedzę na temat przyczyn popełniania przestępstw, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przedstawili realia stosowania środków przymusu bezpośredniego.

W ciągu kolejnego roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju kontynuują piękną tradycję wspierania potrzebujących w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Szczególną uwagę od wielu lat zwracają na dzieci z Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego "Nadzieja" w Mysłowicach. To okres, w którym solidarność i pomoc dla tych, którzy tego potrzebują, nabierają wyjątkowego znaczenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej