7 maja 2022 roku Zakład Karny w Dublinach w ramach programu resocjalizacji "Start w ekologię" uczestniczył w sprzątaniu terenów lasów państwowych.

Piknik Militarny z okazji Dnia Sportu Wojskowego zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie był dla nas okazją do promocji Służby Więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rekrutacji do formacji, oraz zaprezentowania nowoczesnego sprzętu i wyposażenia.

Kolejna wizyta funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dublinach w Kętrzyńskiej szkole ponadpodstawowej była okazją do promocji Służby Więziennej wśród uczniów.

Miting AA z osobami z zewnątrz, udostępnianie literatury pozyskanej dzięki współpracy z Anonimowymi Alkoholikami, rozpowszechnianie ulotek i audycje o tematyce antyalkoholowej to działania, w których osadzeni w Zakładzie Karnym w Dublinach mogli brać udział z okazji Światowego Dnia Trzeźwości.

W okresie przedświątecznym w celu urozmaicenia wolnego czasu oraz zachęcenia do jego aktywnego spędzania zorganizowano w ramach programu readaptacji "Kreatywni za Kratami" zajęcia opierające się na tworzeniu wielkanocnych pisanek oraz kartek świątecznych z udostępnionych przez Zakład Karny materiałów.

Dialog motywujący narzędziem pracy penitencjarnej. Oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się. Służba Więzienna umacnia motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu wśród osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej