W Zakładzie Karnym w Dębicy odbyły się zaplanowane ćwiczenia ochronno-obronne przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Promocja zatrudnienia w naszej formacji przez Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy oraz rzeszowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Funkcjonariusze i pracownicy dębickiej jednostki penitencjarnej zbierali nakrętki by pomóc ciężko choremu dziecku.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk Krzysztof Maźnicki podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Dębickiego – Piotrem Chęćkiem oraz Wicestarostą Powiatu Dębickiego - Adamem Pieniążkiem.

Na Jasnej Górze w dniu 8 października br. odbyła się 25. Pielgrzymka Służby Więziennej w której jak zawsze uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy.

Wiceminister Sprawiedliwości – Marcin Warchoł uczestniczył w otwarciu Ośrodka Kuratorskiego Działającego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy. Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentowali: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie - ppłk Krzysztof Kulczycki wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Dębicy - ppłk. Krzysztofem Maźnickim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej