Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Dębicy pomagają miejscowemu szpitalowi w walce z epidemią wirusa  COVID-19 (SARS-CoV-2)

Producent filtrów firma PZL Sędziszów, wychodząc naprzeciw krajowym potrzebom, rozpoczęła produkcję maseczek ochronnych a swoje produkty przekazuje min. służbom mundurowym w tym Służbie Więziennej.

W dniu 11 marca 2020 r. w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marka Grabka.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie, odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy.

W dniu 1 marca br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania nowego dyrektora Zakładu Karnego w  Dębicy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej