WAŻNY KOMUNIKAT

19.05.2020

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

Rekrutacja kandydatów do Służby Więziennej w okręgu łódzkim.

Zakład Karny w Sieradzu w dobie pandemii koronawirusa nie zapomniał o najmłodszych. W ramach akcji '' Służba Więzienna czyta dzieciom '' do pobliskich domów dziecka oraz sieradzkich przedszkoli wysłał płyty z bajkami i opowiadaniami czytanymi przez kobiety – funkcjonariuszy sieradzkiego więzienia.

Sieradzka jednostka penitencjarna, w związku z panującą epidemią koronawirusa, włącza się w akcje pomocowe dla potrzebujących wspierając seniorów i osoby niepełnosprawne przebywające w sieradzkim domu pomocy społecznej.

KOMUNIKAT

20.04.2020

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

Służba Więzienna w obliczu pandemii nie pozostaje obojętna na sytuację, z jaką mamy do czynienia w kraju.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej