Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu uczestniczył w obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi zarządził z dniem 27.04.2021 r. postępowanie kwalifikacyjne nr 5/2021 do służby w Służbie Więziennej

Kolejna udaremniona próba przemytu niedozwolonego przedmiotu na teren Zakładu Karnego w Sieradzu.

Honorowa zbiórka krwi w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej