W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu cyklicznie realizowany jest program readaptacyjny „Perfekcyjna Pani Domu”, który skupia się na aspektach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Głównym celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz misją znajdującego się w naszych murach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzącego zajęcia dla osadzonych.

W ostatnich dniach Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu mjr Roman Oraczewski podpisał umowę i przekazał w darowiźnie wycofany z eksploatacji samochód służbowy Renault Master dla Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio, które prowadzi Kluczborski Dom Ulgi w Cierpieniu.

W dniach 15 marca 2024 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu odbyły się równocześnie ćwiczenia zgrywające Grup Interwencyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorom Okręgowym Służby Więziennej w Katowicach oraz Opolu, a także szkolenie dla przewodników psów służbowych. 

Funkcjonariusze Służby Więziennej z tutejszej jednostki po raz kolejny wykazali się wspaniałą inicjatywą, organizując pomoc dla potrzebujących dzieci.

Nasi funkcjonariusze wzięli udział w targach pracy TALENT DAYS, które odbyły się na Stadionie Tarczyński.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej