Kierownik Oddziału Terapeutycznego por. Michał Matysik miał okazję wygłosić wykład na konferencji “Od stygmatyzacji do integracji - podróż po równe szanse - Rodzica od zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych do sukcesów integracyjnych” organizowany w Uniwersytecie WSB Merito w Opolu.

Strzelecka Grupa Rowerowa ”KORBA” składająca się z 11 funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich postanowiła połączyć rowerową pasję z chęcią niesienia pomocy innym.

W dniu 5 kwietnia br. na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich został powołany mjr Jacek Usarek.

W sobotę, 23.03.2024 r. odbyły się XXII Mistrzostwa w Futsalu o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Zostaliśmy zaproszeni na konferencję zatytułowaną "Zawody mundurowe szansą na strzeleckim rynku pracy" w ramach projektu Wsparcia rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

W miniony piątek 15 marca br. w Powiatowym Centrum Kultury odbyła się uroczystość 25-lecia. Nie zabrakło na niej samorządowców z całego regionu, reprezentantów służb mundurowych oraz dyrekcji szkół średnich. Była to też okazja do wspomnień, podsumowań i wzruszeń.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej