W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu związanego z edukacją proobronną młodzieży „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”, funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przeprowadzili zajęcia dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 25 w Łodzi.

Funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności na poszczególnych stanowiskach biorąc udział zarówno w szkoleniach jak i specjalistycznych manewrach na terenie jednostek penitencjarnych.

W dniu dzisiejszym na terenie tutejszej jednostki odbyły się zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu „W Służbie Prawu” i „ W Służbie Ojczyźnie” dla uczniów XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendlerowej w Łódź.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej