W ramach zawartego porozumienia z Dyrektorem Caritas Diecezji Łomżyńskiej Zakład Karny w Grądach – Woniecku włączył się w akcję organizowaną przez Caritas „Miś z misją!”

Funkcjonariusze przekazali słodycze, pocztówkę oraz bajkę dla podopiecznych Stowarzyszenia Pro Salute.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Komunikat

31.05.2021

Z uwagi aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko ograniczeń

Międzynarodowy Dzień Muzeum jest świetną okazją, by w nietypowy sposób odwiedzić liczne muzea, galerie i inne instytucje kultury.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej