PO WER 2020r.

03.12.2020

”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014r. – 2020r.

11 listopada 2020

12.11.2020

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Pamiętamy

02.11.2020

Wyrazem pamięci o wszystkich, którzy odeszli jest m. in. dbanie o miejsce ich spoczynku

...potężne narzędzie wspierania potrzebujących

"Sprawiedliwość naprawcza za murami..."

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej