Kolejny raz wpisujemy się w programu Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga

COVID-19 (SARS-CoV-2)

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Program Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej "Resort sprawiedliwości pomaga" - kolejna odsłona

COVID-19 (SARS-CoV-2)

COVID-19 (SARS-CoV-2)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej