16 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych mjr Andrzej Pawluczuk wziął udział w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Osadzeni pod nadzorem kadry penitencjarnej, w porozumieniu z Lasami Państwowymi sprzątnęli przyległy do kościoła w Przytułach Starych zabytkowy park oraz pobliskie tereny zielone.

Akcja rekrutacja

12.09.2022

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i Zakład Karny w Przytułach Starych, rozpoczął kolejny nabór w związku z planowanymi przyjęciami chętnych osób do pracy w naszej formacji.

Służba Więzienna z Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce była obecna na niedzielnym pikniku rodzinnym dla pracowników Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Służba Więzienna od środka. W ramach cyklu "Więzienne ABC", dziś skupimy się na zagadnieniu bezpieczeństwa. W rozpracowaniu tej definicji pomoże zastępca kierownika działu ochrony Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Samobójstwo jest poważnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że usiłowanie samobójstwa zdarza się przeciętnie co trzy sekundy, a samobójstwo dokonane w przybliżeniu co minutę. Służba Więzienna przy zaangażowaniu każdego działu każdego dnia podejmuje szereg działań, by zminimalizować liczbę samobójstw wśród osób pozbawionych wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej