Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie przekazał miastom i gminom sprzęt łączności bezprzewodowej, który zostanie rozdysponowany do gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zakończona została pierwsza edycja programu resocjalizacyjnego "Mój przyjaciel pies". Sytuacja zwierząt pozbawionych domu nie jest obojętna funkcjonariuszom z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Serce dla mamy

19.05.2021

Blisko 100 serc wykonanych w Zakładzie Karnym w Trzebini trafiło do dzieci z placówek oświatowych powiatu chrzanowskiego. Figurki powstały w ramach programu readaptacji społecznej Vinci, gdzie skazani rozwijają umiejętności manualne wytwarzając min. przedmioty przekazywane w późniejszym czasie na aukcje charytatywne.

Od 8 maja 1985 roku obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Dla ZK w Trzebini to ważne święto, ponieważ tu biblioteka działa wyjątkowo prężnie przez cały rok!

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Na co dzień pracujemy za więziennymi murami. Wykonujemy swoje codzienne obowiązki służbowe, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Od naszego profesjonalizmu, zaangażowania, a przede wszystkim obecności w miejscu pracy zależy zdrowie i życie skazanych oraz bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej