Z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno oświatowych skazani przebywający w mysłowickiej jednostce mieli możliwość nagrania na płycie CD życzeń oraz przesłania ich do swoich matek, z okazji obchodzonego w dniu 26 maja Dnia Matki.

W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach terapię zajęciową w oddziale dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo prowadzi kpt. Aneta Tworkowska, specjalista ds. terapii zajęciowej.

Kolejne maseczki wykonane w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, której inicjatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości trafiły dziś do potrzebujących. Tym razem Areszt Śledczy w Katowicach przekazał 200 maseczek Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek.

W Bielsku-Białej w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort Sprawiedliwości Pomaga funkcjonariusze przekazali dziś 570 sztuk maseczek ochronnych. Trafiły one do podopiecznych Domu Opieki „Samarytanin”.

Tym razem funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju odpowiedzieli na apel o pomoc wystosowany przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną, tutejsza jednostka przekazała pensjonariuszom i załodze obsługującej ww. ośrodek 500 sztuk maseczek ochronnych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach prowadzą na co dzień oddziaływania wychowawcze. Resocjalizując, pomagają w walce z COVID-19. Podobnie jak we wszystkich śląskich jednostkach penitencjarnych, tak też i w tarnogórskim areszcie prowadzony jest program resocjalizacyjny, w zakresie którego osadzeni mają możliwość szycia maseczek. Te następnie przekazane zostaną społeczeństwu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej