Powołanie nowego Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Mjr Adam Samsel objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. 15 grudnia akt powołania wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk.

Zakład Karny w Grądach-Woniecko bierze udział w kolejnej akcji charytatywnej

7.12.2020 roku funkcjonariusze, pełniący służbę w Systemie Dozoru Elektronicznego w Zakładzie Karnym w Białymstoku, wykazali się dużym opanowaniem organizując akcję gaśniczą płonącego pojazdu.

Osadzeniu pod czujnym okiem funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko przygotowali świąteczne pakiety, które będą dołączone do paczek przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących

7 grudnia ruszyła ogólnopolska akcja oddawania krwi i osocza przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy pokonali COVID-19. Patronat nad akcją objął wiceminister Michał Woś.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej