Na dzień 17 marca br. zaplanowane zostało drugie seminarium resortowe dla Pań pracujących w instytucjach samorządowych, jak i w różnych służbach mundurowych. Pomysłodawcami wydarzenia są funkcjonariusze prudnickiego oddziału zewnętrznego: kpt. Tomasz Bagiński oraz plut. Grzegorz Fijak.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Zmiana w kierownictwie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

27 lutego 2020 r. w Niemysłowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Marszu Śmierci. Służbę Więzienną reprezentowali: Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie ppłk Jan Pietrzyk oraz kpt. Artur Pikuła z Oddziału Zewnętrznego w Prudniku.

W sobotę, 22 lutego br. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich odbyła się uroczysta przysięga 13. Śląskiego Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej, w której uczestniczył Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr Jarosław Hołomejko.

Ponad 70 funkcjonariuszom z jednostek okręgu opolskiego podziękowano dzisiaj za codzienną trudną i odpowiedzialną służbę. W Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia resortowych odznak "Za zasługi w pracy penitencjarnej" oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej