W dniu 25 kwietnia br. mjr Robert Wilczyński – Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach podpisał porozumienie z Panią Marleną Sankowską- reprezentującą Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie oraz Panem Łukaszem Uliaszem- przedstawicielem Stowarzyszenia Pamięci Historii Tradycji Kultury i Rozwoju.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie w tym tygodniu odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu z zakresu savoir – vivre.

Ppłk Marcin Czerw - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z CERSANIT S. A. Zakład produkcyjny w Krasnymstawie.

Funkcjonariusze działu penitencjarnego Zakładu Karnego we Włodawie zrealizowali program ekologiczny dla osadzonych pt. „Zielono mi” w oparciu o porozumienie z Nadleśnictwem Włodawa, biorąc jednocześnie udział w  akcji „Operacja Czysta Rzeka” w dniu 20 kwietnia 2024r.

W zamojskim zakładzie karnym zawiązało się Koło Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

W dniu 22.04.2024 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach został przeprowadzony projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej