Z okazji Dnia Dziecka funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w Dniu Dziecka I Rodziny organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym w Krasnymstawie, gdzie przygotowali dla najmłodszych liczne atrakcje.

Wstąp w nasze szeregi i zostań częścią zespołu, który przyczynia się do bezpieczeństwa i resocjalizacji. Sprawdź najnowsze oferty pracy. Aplikuj już dziś! Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

29 maja 2023r. funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie uczestniczył w promowaniu jednostki podczas Dni Otwartych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego im. II Warszawskiej Brygady Saperów we Włodawie.

W dniu 29 maja 2023 roku grupa studentów kierunku Pedagogiki resocjalizacyjnej z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie wraz z opiekunem, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

Mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, podpisał kolejną umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z Panem Tomaszem Gnieckim oraz Panem Emilem Gnieckim, prowadzącymi wspólnie firmę Dom Weselny „U Chłopa”.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk Anna Ausz podpisała umowę z kontrahentem zewnętrznym w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej