Z okazji Świąt Narodowych, tj. 2 maja Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz z okazji Ustanowienia Konstytucji 3 Maja na terenie jednostki penitencjarnej odbyły się konkursy plastyczne i pogadanki tematyczne emitowane drogą radiowęzła.

Kwiecień jest miesiącem, kiedy w Polsce obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych. To nieformalne święto zainicjował twórca Stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marek Kotański.

Oddział Zewnętrzny w Grudziądzu Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu po raz kolejny odwiedziła grupa studentów. Tym razem mundurowi gościli słuchaczy pierwszego roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie kryzysowe Akademii Nauk Stosowanych w Grudziądzu.

Służba Więzienna prowadzi zróżnicowane oddziaływania mające na celu resocjalizację osób pozbawionych wolności. Jednym z tych środków jest sztuka, która uważana jest za istotny filar pracy wychowawczej.

Po raz kolejny Oddział Zewnętrzny w Grudziądzu Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odwiedziła grupa uczniów grudziądzkiej szkoły. Tym razem mundurowi gościli uczniów 2 klasy Technikum Mundurowego w Grudziądzu.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą szkół ponadpodstawowych w ramach ogólnopolskiego programu „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej