W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2). Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosując się do Zarządzenia 28/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie działań...

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach odbyła się prelekcja z udziałem Pana Marcina Janeczka historyka z Biblioteki Miejskiej w Zawierciu.

Kuratorzy sądowi spotkali się z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Działu Dozoru Elektronicznego.

Niezwykła wystawa obrazów oraz recytowanie wierszy miały miejsce w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej