Dnia 22.02.2024 r., w Areszcie Śledczym w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży, pn. "W SŁUŻBIE PRAWU". Adresatami Programu są szkoły ponadpodstawowe. Tym razem naszą jednotę odwiedzili wychowankowie z Ochotniczego Hufca Pracy w Elblągu.

W dniu 01.02.2024 r. załoga Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie zebrała się aby podziękować kpt. Mariuszowi Puzdrowskiemu za długoletnią służbę.

W dniu 18.01.2024 r. w Areszcie Śledczym w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach programu "W służbie prawu"

Czasopisma tworzone i wydawane przez osoby pozbawione wolności pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej, stanowią istotny element procesu resocjalizacji. Pomagają osadzonym w nabywaniu nowych umiejętności np. z zakresu obsługi programów komputerowych i w pożyteczny sposób wpływają na zagospodarowanie wolnego czasu.

W dniu 21.12.2023 r. w Areszcie Śledczym w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W Służbie Prawu”.

Czas poprzedzający bezpośrednio Święta Bożego Narodzenia, ma swoje szczególne miejsce w polskiej kulturze i tradycji. Szczególne miejsce zajmują w nim kolędy, opłatek, życzenia i wspólny posiłek. W Areszcie Śledczym w Elblągu oraz Oddziale Zewnętrznym w Braniewie odbyły się spotkania opłatkowe dla funkcjonariuszy i pracowników.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej