- Często zapomina się, jak ważną rolę odgrywa Służba Więzienna w systemie zapewnienia bezpieczeństwa Polkom i Polakom. Praca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości nie miałaby sensu bez pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszego (18 września br.) nadania sztandaru Służbie Więziennej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie zakończyły się III Mistrzostwa Służby Więziennej w Biegu Przełajowym o Puchar Ministra Sprawiedliwości. W zawodach, które odbyły się na dystansie 6 i 12 kilometrów, wzięli udział pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej.

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się 13 września br. spotkanie wiceministra Michała Wosia i kierownictwa Służby Więziennej z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność.

„Sprzątanie Świata” to ekologiczna akcja, której celem jest nie tylko doraźne oczyszczanie najbliższego otoczenia ze śmieci, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do różnych działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. W akcję corocznie włącza się również Służba Więzienna angażując skazanych do sprzątania naszej zielonej planety.

11 września 2023 r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Sosnowcu z udziałem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, a także Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. insp. Jacka Kitlińskiego.

W sobotę 9 września br. w całym kraju odbyło się Narodowe Czytanie. Dwunastą odsłonę akcji zainaugurował prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser – Dudą w Ogrodzie Saskim w Warszawie czytając fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Jak co roku w akcję włączyła się również Służba Więzienna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej