Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat SW

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone zostanie zatrudnienie zewnętrzne...

We wrocławskim areszcie w dniu dzisiejszym, odbyła się już piąty raz elektroniczna wokanda. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością podjęcia działań profilaktycznych posiedzenia Sądu Penitencjarnego odbywają się za pomocą E-wokand.

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali maseczki ochronne na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrocławiu, które będą przekazane osobom bezdomnym i nie tylko.

Programy resocjalizacyjne realizowane w jednostkach penitencjarnych są ściśle związane z resocjalizacją skazanych. Kodeks karny wykonawczy precyzuje bowiem cel wykonywania kary pozbawienia wolności a uczestnictwo osadzonych we wszelkiego rodzaju programach podczas ich pobytu w warunkach izolacji więziennej oddziaływuje na kształtowanie ich społecznie pożądanych postaw i nowych umiejętności.

W związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym na terenie RP przewidziane oddziaływania psychokorekcyjne na terenie aresztu śledczego musiały ulec modyfikacji. Program resocjalizacyjny „Trening zastępowania agresji” prowadzony jest obecnie w sposób zindywidualizowany.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej