Służba Więzienna to dziś jedna z najbardziej sfeminizowanych służb mundurowych w Polsce. Wielu osobom nadal wydaje się, iż kobieta w Służbie Więziennej to zjawisko nadzwyczajne. Panie jednak nie przestają zaznaczać swojej obecności w środowiskach mundurowych.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, dzięki współpracy z Wrocławskim Domem Literatury biblioteka Aresztu Śledczego we Wrocławiu pozyskała nowe pozycje wydawnicze.

Apel o pomoc

04.03.2021

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego odpowiedzieli na apel Rodziny i przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Piotra. Piotr, emeryt Służby Więziennej cierpi na stwardnienie zanikowe boczne. Ta okropna choroba szybko postępuje i powoduje obumieranie komórek nerwowych i zanik mięśni.

Mając na uwadze utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Rozpoczęła się kolejna edycja programu dla skazanych powyżej 60 roku życia odbywających karę w Areszcie Śledczym we Wrocławiu „ AS czyli Aktywny i Samodzielny Senior”, która będzie realizowana przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Miasta Wrocław.

Do czego służy sprzęt RTV? Nie trzeba nikomu tłumaczyć. Okazuje się, że  odbiornik RTV może pełnić rolę przedmiotu, w którym próbuje przemycić się mini telefony komórkowe karty sim oraz inne przewody niedozwolone.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej