Od dnia 1.05.2022r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze znosi ograniczenia dotyczące realizacji widzeń dla osób pozbawionych wolności wprowadzone wcześniej w związku z epidemią COVID-19.

Powiatowy Urząd Pracy pomaga w naborze do Służby Więziennej.

W środę 23 marca 2022r. Areszt Śledczy w Zielonej Górze zaszczycił wizytą duszpasterską biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeusz Lityński.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej