W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Aresztu Śledczego w Wejherowie a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, osoby pozbawione wolności uczestniczą w rozładunku żywności oraz wydawaniu żywności, na rzecz lokalnej społeczności.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Bohater z krwi

25.05.2021

Honorowi Dawcy Krwi zwykle anonimowi, pomagają w sposób bezinteresowny innym ludziom, dając część siebie, dzieląc się bezcennym darem jakim jest krew. Skromni, nie czekają na aplauz, chociaż zasługują na najwyższą formę uznania, szacunku i wdzięczności. Dzieląc się swoją krwią i jej składnikami, każdego dnia ratują ludzkie życie.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Używanie substancji odurzających powoduje nieobliczalne szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Istotne koszty społeczne tego zjawiska sprawiają, że coraz pilniejszą potrzebą staje się zintensyfikowanie działań zmierzających do ograniczenia używania środków odurzających we wszystkich grupach wiekowych. Szczególnie dotyczy to  dzieci i  młodzieży. Rozwój technologiczny powoduje łatwiejszy dostęp młodych ludzi do substancji psychoaktywnych i środków odurzających....

W dniu 22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Pod hasłem „Przywróćmy naszą Ziemię”. Słysząc o akcji w której działacze gminy Gościcino angażują się w sprzątanie wybranych części lasu, postanowiliśmy wspólnie celebrować ten dzień, propagując proekologiczne postawy oraz budując wspólną odpowiedzialność za Ziemię. To międzynarodowe święto, przypomina nam, iż bez podziału na religię, różnice kulturowe powinna przyświecać nam wspólna ideologia troski...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej