W dniu dzisiejszym pracownicy i pensjonariusze trzech Domów Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy otrzymali maseczki ochronne szyte w ramach programu readaptacji.

KOMUNIKAT 11

18.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Jednoczymy siły

15.05.2020

W mijającym tygodniu Służba Więzienna przekazała 3200 maseczek ochronnych do stołecznych Domów Pomocy Społecznej.

Akcja pomocowa #ResortSprawiedliwościPomaga wspiera Domy Pomocy Społecznej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

13 maja 2020 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie przekazali 500 maseczek ochronnych do Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków w Warszawie.

W dniu dzisiejszym Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" w Warszawie otrzymał 500 sztuk maseczek ochronnych szytych w ramach programu readaptacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej