Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w szeregach Służby Więziennej.

Informacja dotycząca nie udzielania widzeń w dniu 06.01.2022r. oraz zmiany dni przyjmowania zgłoszeń na widzenia.

Kartka Dla Kombatanta to nazwa programu resocjalizacyjnego realizowanego w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce przez kadrę działu penitencjarnego, w ramach którego osoby pozbawione wolności wykonały świąteczne kartki dla Kombatantów- Bohaterów Narodowych.

15 grudnia 2021 roku odbyła się wystawa edukacyjna dla skazanych na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wystawa została wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

40 lat temu na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Tradycyjnie w hołdzie Osobom Internowanym zostały złożone kwiaty przed tablicą na murze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej