W ostatnich tygodniach w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim trwa realizacja cyklów szkoleniowo – aktywizacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W bieżącym roku planowane jest przeszkolenie łącznie 72 osadzonych. To już finalny etap realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

KOMUNIKAT

17.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych licznych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gdańsku:

KOMUNIKAT

01.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu...

Pomorski Katyń

28.09.2020

Szpęgawsk – szczególne miejsce na mapie Kociewia. Osiemdziesiąt jeden lat temu w lesie nieopodal tej miejscowości doszło do masowych zabójstw ludności cywilnej przez okupanta niemieckiego. W bestialski sposób zamordowano tam kilka tysięcy osób - przede wszystkim przedstawicieli inteligencji polskiej oraz duchowieństwa, pacjentów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd., osadzonych ze starogardzkiego więzienia, ale także obywateli żydowskich...

W ubiegłym tygodniu st. sierż. Adam Chojnacki w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Starogardzie Gdańskim został uhonorowany odznaką Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Powyższe odznaczenie nadawane jest przez Ministra Zdrowia dla osoby, która oddała co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

W dniu 13 września 2020r. na strzelnicy w Bietowie odbyły się I charytatywne zawody strzelecko – sportowe zorganizowane przez Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy LOK. Rywalizacja strzelecka została objęta patronatem Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim mjr. Mariana Szałkowskiego oraz Urzędu Gminy Lubichowo. Całkowity dochód z imprezy został przekazany na leczenie niespełna 2- letniego Aleksandra Lewandowskiego, który zmaga się ze śmiertelną chorobą jaką...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej