W dniu 29 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Soli zawarta została umowa o zatrudnieniu skazanych przy pracach społecznych

W dniu 18.12.2016 roku odbyło się spotkanie wigilijne funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Nowej Soli

W dniu 18.12.2017 roku odbyło się spotkanie wigilijne emerytów Aresztu Śledczego w Nowej Soli

W dniu 13 grudnia 2017 roku w nowosolskim areszcie odbyły się ćwiczenia ochronno-obronne

W dniu 6 grudnia 2017 roku w Areszcie Śledczym w Nowej Soli odbyła się zbiórka słodyczy na paczki świąteczne

W dniu 23.11.2017 roku w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze odbyła się uroczystość z okazji nadania wyższych stopni służbowych oraz wręczenia odznak za zasługi w pracy penitencjarnej z udziałem funkcjonariuszy nowosolskiego aresztu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej