1 lipca 2020 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Hajnówce przekazali do Caritas Archidiecezji Białostockiej materace, poduszki i koce

Komunikat CZSW

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Komunikat

26.06.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Hajnówce zorganizowali akcję zbierania plastikowych nakrętek, które mają pomóc małemu Kubusiowi w walce z ciężką chorobą SMA – rdzeniowym zanikiem mięśni

Komunikat

15.06.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

W ramach poprawy warunków bytowych czworonogów przebywających w Schronisku dla bezdomnych psów ''Ciapek'' w Hajnówce, funkcjonariusze hajnowskiego aresztu przekazali 100 kg karmy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej