Dnia 16 lutego 2024 r. w hajnowskim Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się spotkanie czytelnicze „Czytamy głośno”, w którym funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Hajnówce czynnie uczestniczyli.

Dzień Tradycji Służby Więziennej mieliśmy okazję świętować z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce.

Zatrudnienie skazanych to kluczowy element procesu resocjalizacji, który ma ogromne znaczenie zarówno dla samych skazanych, jak i dla społeczeństwa. Praca podczas odbywania kary pozbawienia wolności daje szansę na naukę nowych umiejętności, budowanie poczucia własnej wartości i przygotowanie do życia po wyjściu na wolność.

32. Finał WOŚP

31.01.2024

Uczestniczyliśmy w 32. Finale WOŚP - sztab Hajnówka, który odbył się 28 stycznia 2024r., w Hajnowskim Domu Kultury.

Właśnie z rzeczywistości rodzi się najdziwniejsza baśń w świecie” - Hans Christian Andersen „Bzowa Babuleńka” Mamy zaszczyt ogłosić zakończenie XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „BAJKA” - Hajnówka 2023.

Jednym z najpiękniejszych aspektów Świąt Bożego Narodzenia są kolędy, a jeszcze piękniejsze jest ich wspólne śpiewanie, które buduje i umacnia więzi międzyludzkie, dając poczucie bliskości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej