Po raz kolejny funkcjonariusze naszej jednostki czynnie biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”

Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu w dniu 10.11.2021r. uczestniczył w uroczystościach mających na celu upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W dniu 16 września 2021 r. Areszt Śledczy w Grójcu podpisał porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych – Nadleśnictwem Dobieszyn.

KOMUNIKAT

06.09.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

W miniony weekend, funkcjonariuszka Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Grójcu, udzielała pierwszej pomocy poszkodowanemu rowerzyście.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej