komunikat

16.07.2021

Mając na uwadze trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością stosowania adekwatnych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), uwzględniając sukcesywny spadek liczby zakażeń...

„Bądź widoczny, świeć przykładem, bądź dla innych drogowskazem"

komunikat

30.06.2021

Mając na uwadze trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością stosowania adekwatnych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu...

Kobiety pozbawione wolności w Areszcie Śledczym w Gdańsku wzięły udział w kreatywnym programie readaptacyjnym i stworzyły bajkę edukacyjną dla dzieci.

komunikat

13.06.2021

Mając na uwadze trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością stosowania adekwatnych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, uwzględniając utrzymującą się stabilną sytuację epidemiczną na terenie miasta Gdańska oraz w Areszcie Śledczym w Gdańsku, jak i wdrożony program szczepień osadzonych...

Półki więziennej biblioteki zostały uzupełnione o nowy księgozbiór o bogatej tematyce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej