W dniu 08.02.2023 r. uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie spotkali się z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Bytomiu żeby zapoznać się z realiami służby w jednostce penitencjarnej.

Kawałek plastiku, niby nic wielkiego, a konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać.

W dniu 13 stycznia w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyło się spotkanie robocze dotyczące najnowszych zmian w przepisach dotyczących Systemu Dozoru Elektronicznego.

W Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbywa się dwudniowe szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla kilkunastu pracowników Sądu Rejonowego w Zabrzu poprowadzone przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Głównym jego celem jest poprawa bezpieczeństwa podczas wykonywania codzienny obowiązków służbowych.

Sport, rekreacja ruchowa czy aktywność fizyczna są obecne za każdym więziennym murem. Piłka nożna, tenis stołowy, dart, zajęcia biegowe, siatkówka, koszykówka a nawet zajęcia w pobliskiej krytej pływalni. Rodzaj realizowanych zajęć uzależniony jest od infrastruktury jednostki i pory roku ale przede wszystkim chęci osadzonych. Jak wszystko w Służbie Więziennej również i one mają swoje cele - nie zawsze jasne i nie zawsze czytelne dla każdego.

Funkcjonariusze i  pracownicy Aresztu Śledczego w Bytomiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej ,,Paczka dla bohatera’’.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej