40 rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie.

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID 19 w szczecińskim areszcie wznowiono szkolenia kursowe w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

W celu popularyzacji idei krwiodawstwa w Służbie Więziennej w każdym okręgu został powołany okręgowy koordynator, którego zadaniem będzie promowanie idei honorowego oddawania krwi wśród funkcjonariuszy i pracowników.

Książki też potrzebują pomocy, „zaczytane” zyskują drugie życie w więziennej introligatorni.

Widzenia

Święto demokracji za murem więziennym

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej