"Familia"

03.06.2024

W niedzielę 2-ego czerwca, w ramach programu integracji rodzin "Familia", w Areszcie Śledczym w Katowicach kolejny raz miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca dzieci osadzonych w areszcie skazanych kobiet i mężczyzn mogły ich odwiedzić i spędzić czas na wspólnej zabawie.

Służba Więzienna odgrywa kluczową rolę w resocjalizacji oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych są możliwości oddziaływania na osadzonych poprzez różnorodne formy aktywności, takie jak warsztaty artystyczne, zajęcia teatralne, zajęcia sportowe, czy też lekcje edukacyjne.

Dzisiaj, w katowickim areszcie, z kadrą jednostki oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach spotkała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Maria Ejchart.

W dniu 4 kwietnia 2024 roku Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach, ppłk Katarzyna Gorzkowska, podpisała umowę o zatrudnieniu skazanych na rzecz Katolickiej Fundacji Dzieciom w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej