W ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz kadrą akademicką na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach realizowane są wizyty studyjne. Tym razem katowicką jednostkę zwiedzili w ramach takiej wizyty studenci Wydziału Teologicznego UŚ.

W kaplicy katowickiego aresztu 28 grudnia odbyła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez Biskupa pomocniczego Adama Wodarczyka. Nabożeństwo bożonarodzeniowe skierowane było do osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Katowicach.

Życzenia

22.12.2023

"Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy..."

Kolejną akcją charytatywną, do której z ochotą włączyli się funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach, była zbiórka przeznaczona na zakup najpotrzebniejszych produktów dla podopiecznych Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu.

Pożar w pomieszczeniu, w którym pracują osadzeni oraz niesubordynacja osadzonych na placu spacerowym, to część zrealizowanych 19 grudnia w Areszcie Śledczym w Katowicach ćwiczeń, w których udział wzięli także strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Na zaproszenie Koła Naukowego Kryminalistyki i Kryminologii WSZOP funkcjonariusze Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Katowicach przeprowadzili prelekcję na temat stosowania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej