Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

W Areszcie Śledczym w Częstochowie od 2018 roku funkcjonuje Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego. Aktualnie grupa 10 osób (8 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych Służby Więziennej) wykonuje swoje zadania na terenie województwa: śląskiego, opolskiego i  łódzkiego.

W częstochowskim areszcie zakończył się kurs zawodowy dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja - Rozwój 2014-2020.

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Funkcjonariusze oraz osadzeni z Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc chorej Oli.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej