Book Lovers Day to święto osób czytających i zaczytanych, którzy nie odrywają się od książek.

Ponad 100 osadzonych z jednostek okręgu lubelskiego ukończyło kurs Opiekuna/Asystenta osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Służba więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację honorowego krwiodawstwa będącego wyjątkową i unikalną formą pomocy innym.

07.08.2020 roku przypada Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Posiadana niepełnosprawność, w warunkach więziennych, powoduje konieczność jeszcze większego zindywidualizowania wykonywania wobec charakteryzujących się taką dysfunkcją osadzonych kary pozbawienia wolności niż w przypadku sprawnych pensjonariuszy.

5. sierpnia rusza kolejna edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne; w kłodzkiej jednostce penitencjarnej przygotowano wiele działań mających na celu promocję największego wydarzenia sportowego w Polsce

Liskamm, ferrata delle Trincee, Gran Paradiso, Mrozekow. Zdobywcy wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej