Podsumowanie ubiegłego roku oraz plany na rok 2023 były głównymi tematami odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 28.02-03.03.2023 w Popowie. Kluczowe tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, działań rekrutacyjnych, realizacji programu „Praca dla więźniów”, rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego oraz wykonania zadań inwestycyjnych.

Zakład Karny w Inowrocławiu we współpracy z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy zorganizował wystawę portretów "Dam Wyklętych".

Komunikat

01.03.2023

Z dniem 1 marca 2023 r. każdy funkcjonariusz Służby Więziennej, który osiągnął 15 lat służby otrzyma świadczenie za długoletnią służbę zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

W pierwszą rocznicę wrogiego, zbrojnego ataku Rosji na wolną i suwerenną Ukrainę polska Służba Więzienna solidaryzuje się z ukraińskimi więziennikami i całym narodem ukraińskim.

23 lutego 2023 r. w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczystość nadania sztandaru, która połączona była z obchodami 160. rocznicy istnienia jednostki.

Inwestycja w kadrę

22.02.2023

Wśród wielu inwestycji Służba Więzienna rozpocznie w tym roku dwie, przeznaczone wyłącznie dla funkcjonariuszy. Do końca 2025 roku mają powstać 164 mieszkania przeznaczone na tymczasowe kwatery kadry więziennej. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś mówił o nich w środę 22 lutego w Raciborzu. Dzięki tym dwóm przedsięwzięciom trzecia mundurowa formacja w Polsce stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym pracodawcą.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej