Od 21 lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego).

„Depresja nie dotyczy ludzi słabych, tylko tych, którzy byli silni zbyt długo” Jacek Hugo – Bader, „Skucha”.

W 1918 roku więziennictwo w Polce było tworzone od nowa. 8 lutego Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 8 lutego ustanowiono Świętem Służby Więziennej.

Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W dniach 18 i 22 stycznia przedstawiciele tutejszej jednostki odwiedzili odpowiednio Szkołę Podstawową w Kozodawach i Stefankowicach.

16. stycznia w siedzibie PCK Oddział Rejonowy w Hrubieszowie dwóch funkcjonariuszy naszej jednostki otrzymało odznaczenie przyznawane zasłużonym krwiodawcom.

Wiosną 2018 r. grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie podjęła decyzję o założeniu grupy muzycznej, której następnie nadano nazwę „Zamknięci”, tak jednoznacznie kojarzącą się ze specyfiką naszej służby.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej