Od 2020 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Grudziądzu Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu cyklicznie prowadzona jest akcja zbierania nakrętek dla 9 letniego Arka. Zbieranie nakrętek to jedna z najbardziej popularnych akcji o charakterze charytatywno-ekologicznym. Nakrętki zbiera się m.in. po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym.

Działania profilaktyczno- edukacyjne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży i spowodowanie, że w przyszłości zmniejszą się liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich.

Delegacja grudziądzkiej Służby Więziennej wzięła udział w 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Z okazji Świąt Narodowych, tj. 2 maja Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz z okazji Ustanowienia Konstytucji 3 Maja na terenie jednostki penitencjarnej odbyły się konkursy plastyczne i pogadanki tematyczne emitowane drogą radiowęzła.

Kwiecień jest miesiącem, kiedy w Polsce obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych. To nieformalne święto zainicjował twórca Stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marek Kotański.

Oddział Zewnętrzny w Grudziądzu Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu po raz kolejny odwiedziła grupa studentów. Tym razem mundurowi gościli słuchaczy pierwszego roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie kryzysowe Akademii Nauk Stosowanych w Grudziądzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej