Zakład Karny w Sztumie gościł uczniów 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Technicznych nr 3 w Malborku, przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

24 lutego br. funkcjonariusze sztumskiej jednostki przekazali na rzecz Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS nowe budy, efekt prac programu readaptacyjnego realizowanego w Zakładzie Karnym w Sztumie.

21 lutego 2023 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku obchodzili Dzień Tradycji Służby Więziennej.

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie kpt. Sławomir Sidorowicz został nominowany przez Kolegium Redakcyjne do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Jest to również wyjątkowe wyróżnienie za prowadzoną działalność społeczną i charytatywną przez sztumskiego więziennika.

9 lutego br. kadra penitencjarna sztumskiej jednostki zorganizowała grupie skazanych spotkanie połączone z koncertem muzycznym, zorganizowanym na terenie Zakładu Karnego w Sztumie przez Fundację SNAP - Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

8 lutego 2023 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem środków odurzających.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej