W dniu 7 czerwca 2022 r. mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie podpisał umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych z PPH "Sum" Paweł Kurantowicz i Edyta Tarłowska Sp.j. Firma prowadzi swoją działalność głównie w ramach branży przetwórstwa rybnego. Dodatkowe miejsca pracy znajadzie na początek 4 osadzonych.

Bądź dzieckiem jak najdłużej, Jak dziecko baw się, śmiej! I kochaj tak jak dziecko, I serce dziecka zawsze miej!

Zakład Karny w Hrubieszowie kontynuuje swoją działalność mającą na celu przybliżenie młodzieży historii i podstawowych zadań Służby Więziennej oraz promowanie postaw patriotycznych, a także wskazanie wymagań i profitów wynikających ze służby w Naszej formacji.

W dniu 28 maja 2022 r. odbył się II Charytatywny Rajd Rowerowy w ramach akcji Kilometry Dobra.

W dniu 26 maja 2022 r. na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie z uczniami klas licealnych.

W dniu 25 maja osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie uczestniczyli w zajęciach kulturalno – oświatowych organizowanych w ramach podpisanego przez kierownictwo tutejszej jednostki w dniu 13 lutego br. porozumienia o współpracy z Nadleśnictwem Strzelce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej