Pamiętamy!

18.05.2020

W dniu dzisiejszym obchodzimy 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

Wychodząc naprzeciw sytuacji pandemii i koronawirusa oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej dostosował program terapii do warunków epidemiologicznych tak, aby zachować warunki bezpieczeństwa, ale i zapewnić jak największą dostępność różnych form leczenia pacjentów.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej przekazali maseczki ochronne do  Domów Pomocy Społecznej w Konstantynowie oraz Kostomłotach.

Komunikat

04.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

W dniu dzisiejszym Zakład Karny w Białej Podlaskiej współpracując ze służbami mundurowymi garnizonu bialskiego wsparł zmagania z pandemią prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej i Placówkę Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. Zestawy maseczek ochronnych z bialskiej jednostki penitencjarnej będą służyły naszym Koleżankom i Kolegom innych formacji.

Komunikat

20.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej