24 listopada br. odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich połączona z wręczeniem odznaczeń resortowych i awansów na wyższe stopnie służbowe.

23 listopada br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyła się poglądowa lekcja, w której uczestniczyli uczniowie z klasy o profilu: technik logistyk penitencjarny z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Strzelec Opolskich.

Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich przyłączył się do ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna".

14 listopada br. Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich odwiedzili studenci z Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA w Opolu.

11 listopada br. pod Pomnikiem Ofiar i Przemocy w Strzelcach Opolskich odbyły się lokalne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w których uczestniczyli także przedstawiciele obu strzeleckich zakładów karnych.

Orkany, które w ostatnich tygodniach siały spustoszenie na terenie całego kraju, nie oszczędziły również Strzelec Opolskich. Do pomocy w porządkowaniu terenów miasta funkcjonariusze Służby Więziennej skierowali 10 skazanych z dwóch strzeleckich zakładów karnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej