Zakład Karny w Głubczycach od wielu lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Kieruje skazanych do nieodpłatnych prac na rzecz podmiotów samorządowych.

Służba Więzienna aktywnie włączyła się w obchody Tygodnia Mediacji. Była to okazja do zwrócenia uwagi na możliwość alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

Z udziałem zastępcy kierownika działu ochrony Zakładu Karnego w Głubczycach por. Andrzeja Krupy, 26 września br. w miejscowości Królowe odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Od kilku już lat kadra więzienna głubczyckiej jednostki angażuje skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Tym razem pomagaliśmy Madzi.

W związku z trwającą międzynarodową akcją „Sprzątanie Świata” w Zakładzie Karnym w Głubczycach realizowane były działania mające na celu propagowanie proekologicznych postaw wśród osadzonych.

15 września br. o godz. 12.00 przed Pomnikiem Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Głubczycach mjr Mirosław Neminarz brał udział w uroczystości upamiętniającej 78. rocznicę najazdu Armii Czerwonej na wschodnie rejony naszego kraju oraz 89. rocznicę utworzenia Związku Sybiraków.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej