9 września w Zakładzie Karnym w Gębarzewie odbył się VII Turniej Piłki Nożnej Osób Pozbawionych Wolności o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Tym razem celem zwiedzania był Ogród Botaniczny i okolice jeziora Rusałka.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu i Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie po raz kolejny mieli okazję w towarzystwie przewodnika Adam Suwarta poznawać historię miasta Poznania i jego mieszkańców.

21 lipca ośmiu osadzonych z wychowawcą z OZ w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 37 kolejny raz uczestniczyło, w ramach programu readaptacji „Wolontariusze Kultury”, w cyklicznych "spotkaniach z historią".

29 czerwca skazani z oddziałów zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie mieli okazję poznać historię Gminy Żydowskiej w Poznaniu.

22 czerwca skazani z oddzialów zewnętrznych aresztu: w Poznaniu i Rosnowie, w ramach cyklicznych "spotkań z historią", poznawali dzieje Cytadeli Poznańskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej