W piątek 17 kwietnia br. skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziska w ramach zajęć kulturalno – oświatowych organizowanych poza zakładem karnym udali się do Ośrodka Kultury w Pobiedziskach na wystawę pt: "Poczta podziemna w PRL". Wszystkie wystawiane eksponaty pochodzą ze zbiorów p. Jerzego Marcickiewicza.

W dniu 20.01.2015r. we wczesnych godzinach porannych w kamienicy położonej naprzeciwko Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach wybuchł pożar. Plut. Jarosław Nowak, pełniący w tym dniu służbę na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany natychmiast powiadomił o tym fakcie dyspozytora PSP w Poznaniu, wysyłając jednocześnie wyposażonego w silną latarkę szer. Tomasza Fedorowicza w rejon zdarzenia.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od 23 lat. Jak co roku funkcjonariusze i osadzeni z AŚ w Środzie Wlkp. oraz OZ Pobiedziska uczestniczyli w XXIII Finale WOŚP, który odbył się w dniu 11.01.2015r.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #resortsprawiedliwoscipomaga kolejna partia maseczek przekazana.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej