W ramach zaangażowania Służby Więziennej w edukację, w dniu 11 maja b.r. Oddział Zewnętrzny w Warszawie-Bemowie gościł grupę studentów II i III roku Wydziału Logistyki z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Wizyta studentów

01.05.2017

25 kwietnia 2017 r. Oddział Zewnętrzny Warszawa Bemowo odwiedziły dwie grupy studentów: z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Misterium Pasyjne

14.04.2017

5 kwietnia w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie odbył się spektakl „Misterium Męki Pańskiej” zorganizowany przy współpracy z Fundacją SŁAWEK.

Rodzinne spotkanie

14.04.2017

12 kwietnia odbyło się spotkanie rodzinne podsumowujące program readaptacji społecznej w zakresie integracji rodzin „Tradycja Świąt Wielkanocnych”.

W ramach programu readaptacji społecznej „Sprzątamy cmentarz prawosławny” skazani z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie - Bemowie sprzątali groby na Cmentarzu Prawosławnym.

12 marca 2017 r. w ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem zakładu karnego organizowanych przez wychowawcę do spraw kulturalno-oświatowych czterech osadzonych odwiedziło Muzeum Powstania Warszawskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej