20 października 2021 roku kilkunastu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach posprzątało okolice Zalewu Sulejowskiego i trzech miejscowości

W dniach 5 i 7 października 2021 roku na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się ćwiczenia specjalistyczne z zakresu realizacji zadań obronnych pod kryptonimem „Piotrków 21”

W dniach 24-26 września 2021 roku w Nysie odbyło się XX Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki połączone z Dniami Kultury Japońskiej

W dniach 22-24 września 2021 roku w Bełchatowie odbywa się konferencja naukowa zorganizowana przez łódzki Odział Instytutu Pamięci Narodowej

Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Robert Sójta i Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros podpisali umowę, na podstawie której dyrektor aresztu skierował do pracy dwóch osadzonych

Wrzesień to miesiąc Ewangelizacji Archidiecezji Łódzkiej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej