19 i 21 października 2021 na terenie strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Siemianowicach Śląskich odbyło się praktyczne szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy działu ochrony Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Praca = readaptacja

06.10.2021

6 października na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Bytomiu dotyczące realizacji programu ,,Praca dla więźniów’’.

Ogłoszenie

27.09.2021

Areszt Śledczy w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w wymiarze 120 godzin dla 6 osadzonych przebywających w tutejszej jednostce w ramach programu readaptacji społecznej.

Komunikat

26.09.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Piknik Militarny

20.09.2021

W minioną niedzielę 19.09.2021 r. Areszt Śledczy w Bytomiu reprezentował Służbę Więzienną podczas Pikniku Bezpieczeństwa na terenie Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich.

Na terenie dziedzińca Aresztu Śledczego w Bytomiu umieszczono wielkie czerwone serce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej