23 listopada 2019 roku w czasie rejonowej akademii z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowanej w Malborku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie otrzymali szczególne wyróżnienia

Czas wyróżnień

22.11.2019

22 listopada 2019 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie w czasie uroczystej odprawy wręczono funkcjonariuszom Służby Więziennej awanse na wyższe stopnie służbowe

11 listopada 2019 roku mieszkańcy Sztumu uroczyście uczcili pamięć bohaterów o wolną i niepodległą Polskę. W uroczystościach tych Służbę Więzienną reprezentował ppłk Adam Poćwiardowski, zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz płk Jan Morozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji ppłk Adam Poćwiardowski, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku oraz płk Jan Morozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie złożyli nauczycielom i pracownikom Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę edukacyjno-wychowawczą prowadzoną z osobami pozbawionymi wolności.

W dniach od 8 do 12 października 2019 roku funkcjonariusze sztumskiej jednostki penitencjarnej wraz z rodzinami uczestniczyli w wycieczce, której zwieńczeniem był udział w  23. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej.

11 października 2019 r. w Sztumie odbyły się Okręgowe Mistrzostwa Służby Więziennej Piłce Nożnej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej