Służba Więzienna jest organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi "Służymy pomocą - mamy to we krwi" z okazji swojego święta, które przypada na dzień 8 lutego. Przedsięwzięcie realizowane było od 8 stycznia 2022r. do 8 marca 2022r.

Zakład Karny w Strzelinie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga przekazał nieodpłatnie dla Gminy Olszanica agregat prądotwórczy.

Z dniem 2 marca br. mjr Daniel Pelczarski został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001.Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

W Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyło się uroczyste wręczenie dekretów na wyższy stopień służbowy oraz wyróżnień.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej