W Zakładzie Karnym w Kamińsku realizowany jest Rządowy Program „ Praca dla więźniów” w ramach, którego wybudowana została hala produkcyjno-magazynowa, gdzie osadzeni wykonują pracę odpłatną na rzecz kontrahenta zewnętrznego.

W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

ZASADY ORGANIZACJI WIDZEŃ W OKRESIE WZMOŻONEGO REŻIMU EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19

9 Czerwca #MiędzynarodowyDzieńArchiwów

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej