W dniu 5 sierpnia 2022 r. Zakład Karny w Hrubieszowie rozpoczął współpracę z Gminą Hrubieszów w zakresie nieodpłatnego zatrudniania skazanych.

W czasie wolnym od służby starszy oddziałowy st. sierż. sztab. Emil Wierzbicki z Zakładu Karnego w Hrubieszowie pasjonuje się pszczołami.

26 lipca w siedzibie PCK Oddział Rejonowy w Hrubieszowie funkcjonariusz naszej jednostki otrzymał odznaczenie przyznawane krwiodawcom.

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje proces produkcji energii elektrycznej z darmowego źródła energii - promieniowania słonecznego. Ogniwa fotowoltaiczne przechwytują promienie świetlne, a następnie inwerter zamienia prąd stały wytworzony w panelach na prąd zmienny.

Wizyta młodzieży

15.06.2022

W ramach porozumienia o współpracy Zakład Karny w Hrubieszowie miał okazję gościć na swoim terenie młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej